Интернет

FIBER.бг гарантира надеждна услуга за високоскоростен гигабитов достъп до Интернет по оптичен кабел.

С FIBER.бг получавате:

  • Високоскоростен гигабитов оптичен интернет със скорост до 1000 Mbps
  • Еднакво висока скорост към български и към международни сайтове
  • Неограничен трафик
  • Постоянна и стабилна връзка, независимо от метеорологичните условия
  • Безплатна инженерна инсталация
  • 24/7 техническа поддръжка.

Интернет услуги за дома

Параметри:

 • Скорост: 101 Mbits
 • Безплатен Wi-Fi рутер
 • Безплатна инсталация

Параметри:

 • Скорост: 333 Mbits
 • Безплатен Wi-Fi рутер
 • Безплатна инсталация

Параметри:

 • Скорост: 1000 Mbits
 • Безплатен Wi-Fi рутер
 • Безплатна инсталация

Интернет услуги за бизнеса

Параметри:

 • Скорост: 1000 Mbits
 • Безплатен Wi-Fi рутер
 • Безплатна инсталация
 • Безплатен Google Suite офис пакет
 • Безплатен домeйн
 • Безплатен VPN

Условия

 • Всички посочени цени са в лева и с включен ДДС.
 • Услугата се предоставя при наличие на техническа възможност.
 • Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите. Минимални изисквания за достигане на посочените скорости е свързване посредством кабел на клиентските устройства и оборудването за предоставяне на услугата, клиентските устройства трябва да поддържат по-високи или равни скорости за предаване на данни от скоростта на услугата